top of page
Search
  • Dr.Urai Anuntasin

Hygiene แบบยาว 19.3.63 check อีกครั้ง

📣📣 ประกาศ 📣📣😊เปิด”การอบรมและการสอบใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัยภาษาไทยพร้อมติว หรือ “ใบอนามัย”รุ่นที่ 5📍📍ใบอนามัย”รุ่นที่ 5 ; Hygiene Passport หรือ

Hygiene Proficiency Certificate Training

“ใบอนามัย “หรือชื่อเต็มว่า “ใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัย”

📍📍เนื่องจากมีการสอบไม่ผ่านใบอนามัยหลายครั้งบางท่านสอบ 3-5 ครั้งทำให้เสียเวลาและเงินทองมากมายและเสียโอกาสในการทำงาน เสียใจ หมดหวัง ท้อแท้ 😂😂…ในเฮลซิงกิที่มีการเปิดติวก่อนสอบ และสอบเลย พร้อมเฉลยรวม เวลาประมาณ4 ชม.30 นาทีเป็นภาษาไทยที่แรก และที่เดียว😊

😊😊อยากให้ทุกคนสอบผ่านค่ะ

🖍เปิดลงทะเบียนอบรมและสอบใบอนามัยภาษาไทยพร้อมติว📚🖌วัน.พฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย.นี้ เวลา 12:00 – 16:30 ประมาณ 4 ชม ครึ่ง ที่ Meeting Park Campus (3) ใกล้ kampi เข้าทางอาคาร Forum ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น 3 แล้าเดินออก ทางประตูร้าน Picnic เจออาคาร 29c กดลิฟต์ขึ้นมา ชั้น 4 🖍🖍📚ติว -สอบ -เฉลย เป็นภาษาไทย

🖍สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนชำระเงิน 129 € ภายใน เดือน พ.ค. เรามีเอกสารให้อ่านก่อนติว 😊

🖍ลงทะเบียนก่อนได้อ่านก่อน📚🖍ปกติคู่มือเล่มละ 38 € มีโอกาสมากกว่า ส่ง (inbox)

📌สนใจส่ง กรอกรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือจะแสกนQR code ด้านล่าง

https://forms.gle/tzHiGMiR5c3mTP8f8


จะแจ้งให้ครูผู้สอบ ลงทะเบียนไว้ก่อนคะ เพื่อครูผู้คุมสอบจะแจ้งชื่อล่วงหน้าให้กับ สำนักคณะกรรมการด้านอาหาร (EVIRA )

👨‍🚀ครูจะส่งใบลงทะเบียน /ชำระเงิน ให้ ทางอีเมล์นะคะ

🖍หลังจากชำระเงิน จะส่งเอกสาร

ให้ทางอีเมล์คะ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

ดร.อุไร: 040 503 4515

ขอบคุณคะ ..ขอให้โชคดี 😊😊🌷🌷


🌹::ในเฮลซิงกิที่มีการเปิดอบรมและติวก่อนสอบ และสอบเลย พร้อมเฉลยรวม เวลาประมาณ4 ชม.30 นาทีเป็นภาษาไทย😊ที่แรกและที่เดียว การันตี

📍📍

– เวลา 12:00-15:00 น : ติว

15:00-15:40น : สอบ

15:50-16:30น : เฉลย

😊ค่าสอบ 99 € คะ (ไม่มีติวและไม่มีเอกสารประกอบการติว เวลาเพียง 1 ชม.)

❤️❤️ครั้งนี้ 129 € พร้อมติว 4.30 ชม. เอกสารอ่านก่อนมาติวคะ ปกติชื้อหนังสือเล่มละ 38 € คะ

🌹🌺วันนี้ขออนุญาต เล่าเรื่องใบอนามัย ของประเทศฟินแลนด์นะคะ ว่าคืออะไร ???ที่ฟินแลนด์แม้กระทั่งคนเสิร์ฟอาหารจะต้องมีเลยคะ ต้องสอบให้ผ่าน 34/40 ประมาณ 85% ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัย

🌻ครูผู้คุมสอบต้องจบปริญญาโท ด้านสุขอนามัยนี้โดยเฉพาะด้วยคะ และครูต้องไปสอบเพื่อมาเป็นครูที่มีใบอนุญาตจัดสอบอีกด้วย

😊การใช้ล่าม การสอบปากเปล่า หรือสอบในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเดน หรือภาษาอังกฤษ หรือการเตรียมการพิเศษอื่น ๆ จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการทดสอบสถานการณ์พิเศษเท่านั้น ผู้คุมสอบจะต้องให้คำยินยอมล่วงหน้าสำหรับกรณีการเตรียมการพิเศษ😊

Hygiene Passport หรือ Hygiene Proficiency Certificate คือหนังสือรับรองความชำนาญของแต่ละบุคคลในด้านสุขลักษณะทางอาหาร คุณจะได้รับ Hygiene Passport หลังจากที่ผ่านการทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะแล้ว ความชำนาญด้านสุขลักษณะทางอาหารได้รับการควบคุมตามข้อบังคับทางสุขลักษณะทางอาหาร (852/2004/EU) และบทบัญญัติด้านอาหาร พนักงานจะต้องมี Hygiene Passport หากต้องสัมผัสอาหารที่เน่าสลายง่ายที่ยังไม่ได้ลงบรรจุภัณฑ์ในสถานที่ทำงานของตน ตัวอย่างเช่น โรงอาหาร ร้านอาหาร ห้องครัวของสถาบัน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านขายของสดของชำ และโรงงานจำนวนมากที่ผลิตอาหารเป็นสถานที่ที่พนักงานจำต้องมีหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะดังกล่าว

มีข้อกำหนดว่าพนักงานจะต้องได้รับหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะภายในระยะเวลาสามเดือนหลังจากที่เริ่มต้นการทำงาน การคำนวณระยะเวลาสามเดือนจะย้อนรวมไปถึงช่วงประกอบการในธุรกิจด้านอาหาร ที่บังคับให้มีหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะก่อนหน้านี้ด้วย หนังสือรับรองด้านสุขลักษณะที่ประเทศอื่นออกให้จะไม่มีผลบังคับใช้ในประเทศฟินแลนด์

ระบบหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะได้รับการควบคุมโดยสำนักงานควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารแห่งประเทศฟินแลนด์ Evira

🖍🖍การทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะ

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบ โดยศึกษาหัวข้อย่อยของการทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะให้ดี อ่านคู่มือที่เกี่ยวกับสุขลักษณะทางอาหาร และฝึกทำการทดสอบที่บริการของ Harjoittele.fi

🖍🖍การทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1.กฏหมายสุขอนามัยผลิตภัณฑ์อาหาร ,สำนักงาน/หน่วยงานและการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ,ขัอบัญญัติกฎหมายด้านอาหารของประเทศฟินแลนด์

2.ความรู้พื้นฐานด้านจุลชีววิทยา และการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์อาหาร

3โรคอาหารเป็นพิษ และวิธีการทำงานให้ถูกสุขอนามัย

4.สุขอนามัยส่วนบุคคล/สุขอนามัยของพนักงาน

5.การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

6. แผนการควบคุมภายใน ( กิจการ :ร้าน อาหาร, โรงงาน )

🖍🖍แบบทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะประกอบด้วยข้อความที่ถูก/ผิดอยู่ 40 ข้อความ เพื่อให้ผ่านการทดสอบ ผู้เข้าสอบต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 34/40 คะแนน ข้อความดังกล่าวจะรวมหมวดต่างๆ ของสุขลักษณะทางอาหารเข้าด้วยกัน ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ “ถูก” หรือ “ผิด” ช่องใดช่องหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตนเห็นด้วยกับข้อความนั้นหรือไม่ จะมีทั้งข้อความเชิงบวก (ประเภทที่ว่า “สิ่งหนึ่งสร้างผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่ง”) และข้อความในเชิงลบ (ประเภทที่ว่า “สิ่งหนึ่งไม่สร้างผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่ง”)

เวลาในการตอบคำถามที่จัดสรรไว้ให้คือ 45 นาทีสำหรับการทดสอบธรรมดา (ภาษาฟินแลนด์และภาษาสวีเดน) และไม่มีเวลาจำกัดสำหรับการทดสอบสถานการณ์พิเศษ (เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาแปลอื่นๆ หรือการทดสอบพจนานุกรม) ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้เมื่อการทดสอบเริ่มต้นไปแล้ว 20 นาที และเมื่อผู้คุมสอบอนุญาตให้ออก

การใช้ล่าม การสอบปากเปล่า หรือสอบในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเดน หรือภาษาอังกฤษ หรือการเตรียมการพิเศษอื่นๆ จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการทดสอบสถานการณ์พิเศษเท่านั้น ผู้คุมสอบจะต้องให้คำยินยอมล่วงหน้าสำหรับกรณีการเตรียมการพิเศษ

หมายเหตุ: ผู้คุมสอบจะตรวจเอกสารพิสูจน์ตัวตนของคุณในห้องสอบ ฉะนั้นกรุณานำเอกสารพิสูจน์ตัวตนที่เป็นทางการและยังไม่หมดอายุติดตัวมาด้วย

📍📍หมายเหตุ: ผู้คุมสอบจะตรวจเอกสารพิสูจน์ตัวตนของคุณในห้องสอบ ฉะนั้นกรุณานำเอกสารพิสูจน์ตัวตนที่เป็นทางการและยังไม่หมดอายุติดตัวมาด้วย

เอกสารพิสูจน์ตัวตนที่ยอมรับคือ:

• บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่

• หนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าว เอกสารการเดินทางในฐานะผู้อพยพ

• เอกสารพร้อมตราประทับที่พิสูจน์ว่าหนังสือเดินทางอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐ ในกรณีนี้จะต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางแนบไว้ด้วย

ขอเตือนว่าผู้เข้าสอบไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ด้วยเอกสาร เช่น

• ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว

• บัตร Kela ที่แสดงรูปของประเทศฟินแลนด์

• หนังสือเดินทางทางทหารของประเทศฟินแลนด์

• บัตรพำนักอาศัย (โดยไม่มีหนังสือเดินทาง)

• บัตรสมาชิกของศูนย์ช่วยผู้ตกยาก

• บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ฉบับสำเนา

• เอกสารพิสูจน์ตัวตนใดก็ตามที่สามารถเปลี่ยนรูปประกอบได้ง่าย หรือที่ไม่มีชื่อหรือหมายเลขประกันสังคมระบุอยู่

เมื่อผู้เข้าสอบสอบผ่านการทดสอบความชำนาญทางสุขลักษณะ บุคคลนั้นจะได้รับหนังสือรับรองชั่วคราวทางอีเมล และจะได้รับ Hygiene Passport อย่างเป็นทางการทางไปรษณีย์ภายใน 2-4 สัปดาห์นับตั้งแต่วันสอบ หากคุณสอบไม่ผ่าน คุณสามารถลงทะเบียนสอบได้ใหม่ด้วยราคาค่าธรรมเนียมที่ลดลง

16 views0 comments
bottom of page