top of page
Search
  • Writer's picture Dr.Urai Anuntasin

📣📣 Finland är det lyckligaste i världen 2018-2019

📣วันนี้…มีเรื่องเล่า🥰ประกาศ..ข่าวดี 🥰ฟินแลนด์📣📣 คว้าแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ปี 2019 และติดกันสองปีซ้อน ไทยร่วง 6 อันดับ รั้งที่ 52 ซูดานใต้รั้งอันดับสุดท้ายcr :The Standard


ใช่เลยคะ คนไม่เป็นหนี้เยอะ ไม่ต้องเสียเงินส่งลูกเรียน รร แพงๆ พ่อแม่ที่ชรา รัฐบาลดูแล มีความเท่าเทียมกัน ในทุกด้าน แม้จะเป็นผู้อพยพมา ทุกคนมีความสุข บ้านเมืองสงบ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคะ ถึงติดโผเป็นประเทศที่มีความสุขในโลกทุกปี 1ใน 5 / 1 ใน 10 การจัดการศึกษาดีมาก ยอมรับเลยคะ🥰

จากรายงาน World Happiness Report 2019 ที่จัดทำโดย Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลช่วงปี 2016-2018 ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น GDP per Capita สิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิต การเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน กระบวนการสาธารณสุข รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของคนในสังคมและอัตราการคอร์รัปชันใน 156 ประเทศทั่วโลก พบว่า ฟินแลนด์นั่งเก้าอี้แชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

โดย 4 อันดับแรกล้วนเป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์ก นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ ซึ่ง 10 อันดับแรกจากหัวตาราง มีประเทศจากแถบเอเชีย-โอเชียเนียเพียงประเทศเดียวเท่านั้นคือ นิวซีแลนด์ ในอันดับที่ 8 ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหราชอาณาจักร (อันดับที่ 15) และสหรัฐอเมริกา (อันดับที่ 19)

ขณะที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในย่านภูมิภาคอาเซียน (อันดับที่ 34) ไทยร่วงจากการจัดอันดับปีที่แล้ว 6 อันดับ รั้งอันดับที่ 52 ของโลก อันดับที่ 2 ของอาเซียน แทนรองแชมป์เก่าอย่างมาเลเซียที่หล่นไปอยู่อันดับที่ 80 ในปีนี้ โดยเมียนมารั้งท้ายในย่านอาเซียน (อันดับที่ 131) อีกสมัย

ภูฏาน ประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความสุขมวลรวมประชาชาติ (GDH) รั้งอันดับที่ 95 ส่วนประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตการณ์อย่างหนักอยู่ในขณะนี้อย่างเวเนซุเอลา รั้งอันดับที่ 108 ในขณะที่ประเทศ 10 อันดับสุดท้ายส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศในทวีปแอฟริกาแทบทั้งสิ้น โดยซูดานใต้รั้งอันดับประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก จากการรายงานครั้งนี้อีกสมัย

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 7 ของ UNSDSN ที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีภูฏานเมื่อปี 2011 ที่ต้องการจะให้ประชาคมโลกหันมาให้ความสนใจเรื่องความสุขที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น ก่อนที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจะประกาศให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น ‘วันความสุขโลก’

4 views0 comments
bottom of page