top of page
Search
  • Dr.Urai Anuntasin

🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี❤️”🙏


นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดี (สค.) และศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.) ผ.อ. กุรุพิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมสนับสนุนส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์(ทวิน) จำนวน 700 ชิ้น ในโครงการ❤️ใจสู่ใจ❤️สู้ภัยโควิด 19 แบ่งปัน…น้ำ❤️ คนไทยไม่ทิ้งกัน

🥰โดยมี ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตติเลขา สมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ🙏ตอนนี้มีหน้ากากผ้าสำหรับเด็กมา 80 ชิ้น น่ารักมากมาย 🥰ใครมีลูกเล็ก แจ้งลงทะเบียนมาได้นะคะ ตามลิ้งค์ด้านล่างคะ ..ขอจะเริ่มส่งจากเมืองไทย ประมาณ มิ.ย.2563 นะคะ 🖍เปิดรับลงทะเบียนฟรี!!!ให้กับผู้สนใจชุดต่อไปหากหน้ากากคาร์บอนหมดจะเป็นหน้ากากผ้า คะ แต่ต้องรอการขนส่งจากเมืองไทย🖍สนใจลงทะเบียนตามลิ้งค์ด้านล่างหรือจะแสกนQR code ได้เลยคะ

❤️ช่วงแรก ขอแบ่งปันให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ที่เฮลซิงกิก่อน นื่องจากพื้นที่นี้มีผู้ติดเชื้อ COVID -19 อัตราสูง ❤️ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และหาซื้อหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าได้ยาก ❤️เนื่องจากของมีจำนวนจำกัดสามรถแบ่งปันได้คนละ 2 ชิ้น แต่หากมีของเพิ่มก็จะแบ่งปันเพิ่มคะ

🥰สำหรับเพื่อนๆคนใดมีนำ้ใจอยากร่วมแบ่งปัน หรือ สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของ หน้ากาก หรือ ค่าขนส่ง ชอง แสตมป์ ยินดีนะคะ 🙏ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน❤️ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงร่ำรวย คะ🥰 https://forms.gle/7w1qyuicxranhFhq8

6 views0 comments
bottom of page