เสวนาหัวข้อ “บทบาทพลังสตรีไทย ขับเคลื่อนสังคมไทยในยุโรป ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล” ทัศนคติของผู้เป็นผู้นำสตรีไทยในยุโรป

หัวข้อเสวนา เสวนาเปลี่ยนใหม่ดังนี้

“บทบาทพลังสตรีไทย ขับเคลื่อนสังคมไทยในยุโรป ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล” ทัศนคติของผู้เป็นผู้นำสตรีไทยในยุโรป

เสวนาในช่วงนี้ ประกอบด้วย วิทยากรผู้นำสตรีไทยในยุโรป รวมวิทยากรเสวนา 2 – 4 ท่าน โดยมี ดร.อุไร  อนันตสินร่วมการเสวนาในหัวข้อนี้ด้วย

 

ดร.อุไร อนันตสิน