ผู้ก่อตั้งสมาคม2

ชื่อ-นามสกุล

ดร. อุไร อนันตสิน

Name-Surname

Urai Anuntasin (Ph.D)

ตำแหน่งปัจจุบัน

– ประธานสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์
– Chairman of Association of Thai Women Network In Finland (TWIN)

ที่อยู่ปัจจุบัน

Mesenaatintie 19 B4, 00350 Helsinki Finland

โทรศัพท์/
โทรสาร

+358 40 503 4515
+66 (0) 93-545-4515

E-mail:

urai.pathumwan@gmail.com

facebook:

Thai Women Network In Finland :TWIN

LINE ID:

uraipathumwan

TWIN Website:

www.twin2018.net, www.thaiwomennetworkinfinland.org

วุฒิการศึกษา:

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(Doctor of Philosophy Program in Politics, Ph.D. (Politics) (พ.ศ. 2559)
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (MPPM รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2540-2542)
– ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่น 13 พ.ศ. 2525-2529)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

– จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ประสบการณ์และผลงาน:

– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตปทุมวัน (29 ส.ค. 2553-28 ส.ค. 2557)
– นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
– เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
– คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
– คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
– ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา
– รองโฆษกคณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส สภาผู้แทนราษฎร
– คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
– คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
– CEO บริษัท วีก้า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
– เป็นผู้ดำเนินรายการ รอบบ้านรอบเมือง, รายการเมืองไทยวาไรตี้ ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล TCC TV, รายการ “อินไซด์บางกอก” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
– พิธีกรภาคสนาม สารคดีสั้นเชิงข่าว, จับตาท่องเที่ยว ช่อง 7, BANGKOK NEW FOCUS โมเดิร์นไนน์ ทีวี (ช่อง 9), คุณถาม สก.กทม. ตอบ, รายการสภากทม. มีคำตอบทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ฯลฯ
– ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตปทุมวัน บางรัก สาธร พรรคภูมิใจไทย

อบรม/หลักสูตร:

– หลักสูตร “Swedish for Immigration” Borgå folkakademi Finland
– หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร “กฎหมายมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” สถาบันพระปกเกล้า

งานด้านสังคม:

– ผู้จัดการทีมฟุตบอล เปเล่ FC เคหะบ่อนไก่ (เยาวชน-ประชาชน)

ผลงาน:

– เยาวชนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยรายการสตูเซอร์ คัพ และ พีเทียว ซัมเมอร์ เกมส์ ณ ประเทศสวีเดน