ขอขอบคุณ

🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี❤️”🙏

  • by

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดี (สค.) และศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.) ผ.อ. กุรุพิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมสนับสนุนส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์(ทวิน) จำนวน 700 ชิ้น ในโครงการ❤️ใจสู่ใจ❤️สู้ภัยโควิด 19 แบ่งปัน…น้ำ❤️ คนไทยไม่ทิ้งกัน 🥰โดยมี ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตติเลขา สมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ🙏ตอนนี้มีหน้ากากผ้าสำหรับเด็กมา… Read More »🙏❤️ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี❤️”🙏