ติดต่อเรา

สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ องค์กรสาธารณประโยชน์
The Association of Thai Women Network in Finland (TWIN)

  • ฟินแลนด์: Mesenaatintie 19 B4, 00350 Helsinki.  Finland
    โทรศัพท์ +35840503 4515, +6693 545 4515
    Email : twinfinland@gmail.com

  • ประเทศไทย: 25/156 Soy Buakaw 27, Ramkhamhaeng Rd. 174 Minburi 10510 Bangkok, Thailand
    โทรศัพท์ +6695 529 4451
    Email : roongrattana09@hotmail.com, roongrattana09@gmail.com