รายละเอียดติดต่อ และ ช่องทางอื่นๆ

FB ส่วนตัว : ดร.อุไร อนันตสิน อดีต ส.ก.หน่อย

https://facebook.com/urai.anuntasin

FB Fanpage : เครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ Thai Women Network in Finland : TWIN

https://facebook.com/twinthaifin

FB Fanpage : ดร.อุไร ออนไลน์มืออาชีพ

https://web.facebook.com/Dr.urai.online

Instagram

https://www.instagram.com/urai_anuntasin/

finland_flag_grande.jpg
1200px-Flag_of_Sweden.svg.png

FB Fanpage : Urai Anuntasin fil.dr

https://facebook.com/urai.kommunalval2021

FB Fanpage : Urai Anuntasin fil.tri

https://facebook.com/urai.kuntavaalit2021