รายละเอียดติดต่อ และ ช่องทางอื่นๆ

FB ส่วนตัว : ดร.อุไร อนันตสิน อดีต ส.ก.หน่อย

https://facebook.com/urai.anuntasin

FB Fanpage : เครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ Thai Women Network in Finland : TWIN

https://facebook.com/twinthaifin

FB Fanpage : ดร.อุไร ออนไลน์มืออาชีพ

https://web.facebook.com/Dr.urai.online

Instagram

https://www.instagram.com/urai_anuntasin/

FB Fanpage : Urai Anuntasin fil.dr

https://facebook.com/urai.kommunalval2021

FB Fanpage : Urai Anuntasin fil.tri

https://facebook.com/urai.kuntavaalit2021

  • Finland: Nelikkokuja 2C  00430 Helsinki  Finland

  • Telephone +35840503 4515, +6693 545 4515

  • Email : twinfinland@gmail.com

The Association of Thai Women Network in Finland (TWIN)​

Contact