ข่าวประกาศ

📣📣 ประชาสัมพันธ์ค่ะ ด้วยความห่วงใย จาก ท่านทูต นพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์

  • by

📣📣 ประชาสัมพันธ์ค่ะ ด้วยความห่วงใย จาก ท่านทูต นพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ตอนนี้ สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิให้ข้อมูลเรื่อง Coronavirus ในฟินแลนด์กับคนไทยใน website ของสถานทูต เป็น baner Coronavirus เปิดอ่านได้นะครับ update ตลอดเวลา… Read More »📣📣 ประชาสัมพันธ์ค่ะ ด้วยความห่วงใย จาก ท่านทูต นพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์

“🌺 ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุน 😊”

  • by

🌷🌷รบกวนช่วยกันลงทะเบียนสมาชิกให้ด้วยนะคะ เพราะสมาคมฯกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ค่ะ เราจะจับมือไปด้วยกัน💪💪#🌷🌷 ช่วงนี้มีพี่ๆน้องๆ ..ถามถึงการเป็นสมาชิก สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์(ทวิน) เข้ามาจึงขอแจ้งรายละเอียด และ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับดังนี้นะคะ 😊😊 🌺ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุน ลองพิจารณานะคะ😊 (เพื่อให้เป็นตามกฏเกณ์ของสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์ ) TWIN: สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ ( ทวิน ) – ได้จัดตั้งเป็นสมาคมฯที่ถูกต้องที่สาธารณะรัฐฟินแลนด์เมื่อ… Read More »“🌺 ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ/ ผู้สนับสนุน 😊”

แจ้งข่าวการอบรมอาสาสมัครเพื่อหญิงไทยในต่างประเทศ

  • by

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น พร้อมเพื่อนเครือข่ายอื่น ๆ จาก 14 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ ยูเค ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย) จำนวนรวม 83 ชีวิต เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ… Read More »แจ้งข่าวการอบรมอาสาสมัครเพื่อหญิงไทยในต่างประเทศ

เล่าสู่กันฟัง📣📣📣การจัดอันดับ SDG ในปี 2562 – ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 40 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน

  • by

Cr :วรรณภา ลำเจียกเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศที่สำรวจความคืบหน้าการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งเพิ่มขึ้น 19 อันดับ จากปีที่แล้ว Sustainable Development Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung ประเทศไทยอยู่อันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ไทย อันดับที่… Read More »เล่าสู่กันฟัง📣📣📣การจัดอันดับ SDG ในปี 2562 – ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 40 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน

ใครจะขอวีซ่าเยอรมันโปรดทราบ!

  • by

สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ประกาศเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถานเอกอัครราชทูตฯได้มอบหมายให้บริษัท VFS Global ทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทน . ในส่วนของดำเนินการคำร้องด้านอื่นๆนั้น ยังคงกระทำโดยสถานทูตต่อไปเช่นเดิม บริษัท VFS Global ได้ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 และในปัจจุบันทำการรับคำร้องขอวีซ่าด้วยศูนย์รับคำร้อง 8 แห่ง โดยรับคำร้องขอวีซ่าปีละ 400,000 คำร้อง สำหรับ 20… Read More »ใครจะขอวีซ่าเยอรมันโปรดทราบ!

กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

  • by

กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่สำนักงานเขต โดยไม่ต้องไปจ้างแปลเอกสารอีกต่อไป จำนวน 12 ประเภท 18 แบบฟอร์ม ได้แก่ ทะเบียนเกิด/สูติบัตร ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการเกิด รายการบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และ ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล… Read More »กรมการกงสุล และ กรมการปกครอง บูรณาการร่วมกันในการออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

Summary of Countries and Territories entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand

Summary of Countries and Territories entitled for Visa Exemption and Visa on Arrival to Thailand รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถึอหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร Source/ที่มา: http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/VISA/Visa%20on%20Arrival/VOA.pdf