‘เร่งรับแขกจ่ายค่าเช่าห้อง’ ชะตากรรมเศร้าๆ สาวขายบริการที่อัมสเตอร์ดัม

  • by

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fnews%2Fforeign%2F1689413&h=AT1JUnyKNE0r9wyOfz2o9Q1mFheoYHjcVWaBwGeIftJu1bbFo_DNoB0gQHg7Ue5g8_AI3b3ZcNtuumBTYjBh4FXUqntICawiI9AGGNUrSPl41_hBQRfzaqZJ3S_qUkMykcBiU4bJqLuUr-4&s=1

ขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1689413

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *