Hygiene Passport

  • by

Hygiene Passport “ใบอนามัย”
รุ่นที่ 3 การันตี

📍📍ประกาศ..!!!
😊การอบรมใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัย 😊
🇫🇮Hygiene Proficiency Certificate Training 🇹🇭
“ใบอนามัย” หรือชื่อเต็มว่า “ใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัย”
📍📍เนื่องจากมีการสอบไม่ผ่านใบอนามัยหลายครั้งบางท่านสอบ 3-5 ครั้งทำให้เสียเวลาและเงินทองมากมายและเสียโอกาสในการทำงาน เสียใจ หมดหวัง ท้อแท้ 😂😂…ในเฮลซิงกิที่มีการเปิดติวก่อนสอบ และสอบเลย พร้อมเฉลยรวม เวลาประมาณ 4 ชม. 30 นาทีเป็นภาษาไทยที่แรก และที่เดียว😊

😊😊อยากให้ทุกคนสอบผ่านคะ ..เปิดลงทะเบียนสอบใบอนามัยภาษาไทยพร้อมติว📚🖌วันศุกร์ที่ 8 พย เวลา 1200-1630 น ประมาณ 4 ชมครึ่ง ที่ Meeting Park Campus (3)เข้าทางอาคาร Forum ใกล้ Kampi เฮลซิงกิ 📚🖌ติว -สอบ -เฉลย เป็นภาษาไทย
😊เรามีเอกสารภาษาไทยให้อ่านก่อนติวสอบนะคะ 📍📍รีบลงทะเบียน เเละขออีเมล์ด้วยคะ .สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนชำระเงิน 120 €ภายใน เดือน ก.ย. 62 เรามีเอกสารเนื้อหาและแนวข้อสอบให้อ่าน🖌ลงทะเบียนก่อนได้อ่านก่อน📚🖍คู่มือ(ปกติคู่มือเล่มละ 38€) พร้อมแนวข้อสอบก่อน 160 ข้อ📍📍มีโอกาสมากกว่า
📌สนใจส่ง ( in box )
📍ชื่อ/นามสกุล(ตาม passport /rescidence permit )
🖍ที่อยู่ /โทรศัพท์/อีเมล์
จะแจ้งให้ครูผู้สอบ ลงทะเบียนไว้ก่อนคะ เพื่อครูผู้คุมสอบจะแจ้งชื่อล่วงหน้าให้กับ evira (สำนักงานคณะกรรมการอาหาร)
👨‍🚀ครูจะส่งใบลงทะเบียน /ชำระเงิน ให้ ทางอีเมล์นะคะ
📚🖌หลังจากชำระเงิน จะส่งคู่มือ พร้อมแนวข้อสอบให้ทางอีเมล์คะ
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
ดร.อุไร: 040 503 4515

ขอบคุณคะ ..ขอให้โชคดี 😊😊🌷🌷

🌹::ในเฮลซิงกิที่มีการเปิดติวก่อนสอบ และสอบเลย พร้อมเฉลยรวม เวลาประมาณ4 ชม.30 นาทีเป็นภาษาไทย😊ที่แรกและที่เดียว การันตี
📍📍ในวันะศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562
เวลา 12:00 – 15:00 น. : ติว
15:00 – 15:40 น. : สอบ
15:50 – 16:30 น. : เฉลย

😊การใช้ล่าม การสอบปากเปล่า หรือสอบในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเดน หรือภาษาอังกฤษ หรือการเตรียมการพิเศษอื่นๆ จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการทดสอบสถานการณ์พิเศษเท่านั้น ผู้คุมสอบจะต้องให้คำยินยอมล่วงหน้าสำหรับกรณีการเตรียมการพิเศษ😊
😊ค่าสอบ 99 € คะ (ไม่มีติวและไม่มีให้แนวข้อสอบพร้อมเนื้อหา เวลาเพียง 1ชม)
❤️❤️ครั้งนี้ 120€ พร้อมติว 4.30 ชมเอกสารอ่านก่อนมาติวคะ ปกติชื้อหนังสือเล่มละ 38 € คะ ถ้าสนใจ รบกวนขอชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์อีเมล์ เพื่อครูผู้คุมสอบจะแจ้งชื่อล่วงหน้าให้กับ eviraล่วงหน้าคะ

🌺วันนี้ขออนุญาต เล่าเรื่องใบอนามัย ของประเทศฟินแลนด์นะคะ ว่าคืออะไร ???ที่ฟินแลนด์แม้กระทั่งคนเสริฟ์อาหารจะต้องมีเลยคะ ต้องสอบให้ผ่าน 34/40 ประมาณ 85% ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัย

🌻ครูผู้คุมสอบต้องจบปริญญาโท ด้านนี้โดยเฉพาะด้วยคะ และครูต้องไปสอบเพื่อมาเป็นครูที่มีใบอนุญาตจัดสอบอีกด้วย

🇫🇮Hygiene Passport Certificate คือหนังสือรับรองความชำนาญของแต่ละบุคคลในด้านสุขลักษณะทางอาหาร คุณจะได้รับ Hygiene Passport Certificate หลังจากที่ผ่านการทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะแล้ว ความชำนาญด้านสุขลักษณะทางอาหารได้รับการควบคุมตามข้อบังคับทางสุขลักษณะทางอาหาร (852/2004/EU) และบทบัญญัติด้านอาหาร พนักงานจะต้องมี Hygiene Passport หากต้องสัมผัสอาหารที่เน่าสลายง่ายที่ยังไม่ได้ลงบรรจุภัณฑ์ในสถานที่ทำงานของตน ตัวอย่างเช่น โรงอาหาร ร้านอาหาร ห้องครัวของสถาบัน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านขายของสดของชำ และโรงงานจำนวนมากที่ผลิตอาหารเป็นสถานที่ที่พนักงานจำต้องมีหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะดังกล่าว
มีข้อกำหนดว่าพนักงานจะต้องได้รับหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะภายในระยะเวลาสามเดือนหลังจากที่เริ่มต้นการทำงาน การคำนวณระยะเวลาสามเดือนจะย้อนรวมไปถึงช่วงประกอบการในธุรกิจด้านอาหาร ที่บังคับให้มีหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะก่อนหน้านี้ด้วย หนังสือรับรองด้านสุขลักษณะที่ประเทศอื่นออกให้จะไม่มีผลบังคับใช้ในประเทศฟินแลนด์
ระบบหนังสือรับรองด้านสุขลักษณะได้รับการควบคุมโดยสำนักงานควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารแห่งประเทศฟินแลนด์ Evira
การทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะ
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบ โดยศึกษาหัวข้อย่อยของการทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะให้ดี อ่านคู่มือที่เกี่ยวกับสุขลักษณะทางอาหาร และฝึกทำการทดสอบที่บริการของ Harjoittele.fi
🖍🖍การทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

  1. จุลชีววิทยา
  2. โรคอาหารเป็นพิษ
  3. การปฏิบัติตนในที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ
  4. การควบคุมอาหาร
    การขนส่ง,การรับและการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
  5. สุขลักษณะของพนักงาน/สุขอนามัยส่วนบุคคล
  6. การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
  7. กฎหมายสุขอนามัยผลิตภัณฑ์อาหาร ,สำนักงาน/หน่วยงานและการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ,ขัอบัญญัติกฎหมายด้านอาหารของประเทศฟินแลนด์

แบบทดสอบความชำนาญด้านสุขลักษณะประกอบด้วยข้อความที่ถูก/ผิดอยู่ 40 ข้อความ เพื่อให้ผ่านการทดสอบ ผู้เข้าสอบต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 34/40 คะแนน ข้อความดังกล่าวจะรวมหมวดต่างๆ ของสุขลักษณะทางอาหารเข้าด้วยกัน ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ “ถูก” หรือ “ผิด” ช่องใดช่องหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตนเห็นด้วยกับข้อความนั้นหรือไม่ จะมีทั้งข้อความเชิงบวก (ประเภทที่ว่า “สิ่งหนึ่งสร้างผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่ง”) และข้อความในเชิงลบ (ประเภทที่ว่า “สิ่งหนึ่งไม่สร้างผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่ง”)
เวลาในการตอบคำถามที่จัดสรรไว้ให้คือ 45 นาทีสำหรับการทดสอบธรรมดา (ภาษาฟินแลนด์และภาษาสวีเดน) และไม่มีเวลาจำกัดสำหรับการทดสอบสถานการณ์พิเศษ (เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาแปลอื่นๆ หรือการทดสอบพจนานุกรม) ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้เมื่อการทดสอบเริ่มต้นไปแล้ว 20 นาที และเมื่อผู้คุมสอบอนุญาตให้ออก
การใช้ล่าม การสอบปากเปล่า หรือสอบในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาฟินแลนด์ ภาษาสวีเดน หรือภาษาอังกฤษ หรือการเตรียมการพิเศษอื่นๆ จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการทดสอบสถานการณ์พิเศษเท่านั้น ผู้คุมสอบจะต้องให้คำยินยอมล่วงหน้าสำหรับกรณีการเตรียมการพิเศษ
หมายเหตุ: ผู้คุมสอบจะตรวจเอกสารพิสูจน์ตัวตนของคุณในห้องสอบ ฉะนั้นกรุณานำเอกสารพิสูจน์ตัวตนที่เป็นทางการและยังไม่หมดอายุติดตัวมาด้วย
เอกสารพิสูจน์ตัวตนที่ยอมรับคือ:
• บัตรประจำตัวประชาช หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่
• หนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าว เอกสารการเดินทางในฐานะผู้อพยพ
• เอกสารพร้อมตราประทับที่พิสูจน์ว่าหนังสือเดินทางอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐ ในกรณีนี้จะต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางแนบไว้ด้วย

ขอเตือนว่าผู้เข้าสอบไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ด้วยเอกสาร เช่น
• ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว
• บัตร Kela ที่แสดงรูปของประเทศฟินแลนด์
• หนังสือเดินทางทางทหารของประเทศฟินแลนด์
• บัตรพำนักอาศัย (โดยไม่มีหนังสือเดินทาง)
• บัตรสมาชิกของศูนย์ช่วยผู้ตกยาก
• บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ฉบับสำเนา
• เอกสารพิสูจน์ตัวตนใดก็ตามที่สามารถเปลี่ยนรูปประกอบได้ง่าย หรือที่ไม่มีชื่อหรือหมายเลขประกันสังคมระบุอยู่

เมื่อผู้เข้าสอบสอบผ่านการทดสอบความชำนาญทางสุขลักษณะ บุคคลนั้นจะได้รับหนังสือรับรองชั่วคราวทางอีเมล และจะได้รับ Hygiene Passport อย่างเป็นทางการทางไปรษณีย์ภายใน 2-4 สัปดาห์นับตั้งแต่วันสอบ หากคุณสอบไม่ผ่าน คุณสามารถลงทะเบียนสอบได้ใหม่ด้วยราคาค่าธรรมเนียมที่ลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *