ความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือร่วมกันเชิงรุก

  • by

💪💪 ก้าวไปอีกขั้น กับความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือร่วมกันเชิงรุก ..สร้างความเข้มแข็ง ในด้านเครือข่าย ช่วยเหลือฃึงกันและกัน เพื่อชุมชนชาวไทยในฟินแลนด์มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือกัน 🙏 มีทางทางออกเมื่อเจอปัญหา 🙏 ขอบคุณองค์กรสะพานฟินแลนด์ ,คณะจากกรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI จาก ปทท คุณรุ่งนภา​ ไคโฮเนียมิ จาก ทวิน ฟินแลนด์ (ส.ค.เครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์) เข้าร่วมประชุม พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันและร่วมป้องปรามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (19.8.19) 💪💪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *