ไฟเขียวปรับเกณฑ์วีซ่าชั่วคราวระยะ 1 ปี สำหรับต่างชาติอายุ 50 ปีที่พำนักในไทยระยะยาว

  • by
https://workpointnews.com/2019/04/03/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A/?fbclid=IwAR0w8_ejI0xnURSMP0cj3ZVlkzB7HRgR_2Ehf_H1f7e6D3lDe4HSbaZpPXE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *