ขอแสดงความยินดีกับ ครู Cati ที่สอนภาษาสวีเดน และให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการปรับตัวที่จะอยู่อย่างไร?? ในฟินแลนด์อย่างมีความสุข

  • by

😍🌹🌷jättemycket Grattis !!! 🎉🎉 Catharina von Schoultz
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ ครู Cati ที่สอนภาษาสวีเดน และให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการปรับตัวที่จะอยู่อย่างไร??ในฟินแลนด์อย่างมีความสุข…ให้ความช่วยเหลือแนะนำทุกอย่างไม่มีข้อติดขัดในทุกด้าน เธอมีวิญญาณแห่งการเป็นครูผู้ให้โดยแท้…แนะนำทุกอย่าง..ช่วยเหลือทุกด้าน..อย่างเต็มที่และรวดเร็วเสมอ …วันนี้อดภูมิใจและดีใจสุดๆ …จากนักการเมืองท้องถิ่น..ก้าวสู่ผู้สมัครนักการเมืองระดับ สภายุโรป..European Parliament(EP)อดดีใจไม่ได้ที่มีเพื่อนๆที่ดีอยู่ในแวดวงการเมืองและเป็นนักการเมืองที่ฟินแลนด์ ประเทศที่มีการคอรัปชั่นน้อยที่สุดในโลก ประมาณ 5% แนวคิดและมุมมองปัญหาตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างกันแน่นอน….แต่เรารักเมืองไทย และอายที่จะเล่าการเมืองไทยให้เค้าฟัง

😊หมายเหตุ:
รัฐสภายุโรป (อังกฤษ: European Parliament, ย่อ: EP) เป็นสถาบันรัฐสภาแห่งเดียวของสหภาพยุโรปซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพลเมืองอียูอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รัฐสภาฯ ร่วมกับคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติของอียู รัฐสภาประกอบด้วยสมาชิก 751 คน ซึ่งจะปรับเป็น 705 คนเริ่มตั้งแต่สภานิติบัญญัติสมัยปี 2562–2567 (เนื่องจากบทบัญญัติจำเพาะที่มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับเบร็กซิต) รัฐสภายุโรปเป็นผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในโลก (รองจากรัฐสภาอินเดีย) และกลุ่มผู้มีสิทธฺเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยข้ามชาติใหญ่สุดในโลก (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 375 ล้านคนในปี 2552)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *