จิตอาสาที่ไร้เดียงสา

Cr : เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
#ว่าด้วยจิตอาสาที่ไร้เดียงสา

คลิปเล็ก ๆ น่าคิด ช่อง VoiceTV21 เดือนกุมภาพันธ์ 2018 พูดถึงคำว่า Voluntourism (Volunteer + Tourism) หรือ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่องานอาสาสมัคร” ที่สร้างความสะดวกให้หนุ่มสาวจากประเทศร่ำรวยที่ต้องการหาประสบการณ์ชีวิต ทำความดีช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศทุรกันดาร หรือเป็นหลักสูตรบังคับเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ธุรกิจที่ว่านี้ก็จะจัดบริการให้แบบครบวงจรได้ทั้งงานอาสาสมัครได้ทั้งท่องเที่ยว เลยเถิดไปจนถึงเอาคนยากจนมารวมกันเป็นชุมชน เพื่อสร้างภาพรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครนี้

จะมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-win situation) ก็ว่าได้ เพราะเด็กจากโลกที่หนึ่งก็ได้ทำความดี สร้างประวัติการทำงานเพื่อสังคม เพิ่มโอกาสเข้าสถาบันการศึกษาชั้นนำ ส่วนเด็กและชุมชนในพื้นที่ก็ได้ประโยชน์ หากความช่วยเหลือนั้นตรงกับความต้องการของท้องถิ่น หรือเด็กที่เป็นอาสาสมัครได้บ่มเพาะจิตใจในการช่วยเหลือสังคมต่อไปในระยะยาว

หรือจะมองว่าเป็นการนำเด็กโลกที่สามมาเป็น “วัตถุ (object)” แห่งการทำความดีก็ได้ เพราะเด็กโลกที่หนึ่งอาจได้แสดงความเหนือกว่าทางศีลธรรมจรรยา ถ่ายรูปคู่กับเด็กด้อยโอกาสไปลงสื่อโซเชียล ได้ใบรับรองการทำงานอาสาสมัคร

ที่จริงแล้วการทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมโลก ทั้งคนไทยและคนฝรั่งต่างทำกันมาไม่รู้กี่ชั่วคน แต่โซเชียลมีเดียทำให้การทำบุญกลายเป็นการโปรโมทตัวเองไปโดย(ไม่)ตั้งใจ หรือทำบุญเพื่อออกสื่อ มากกว่าการสละ-ลด-ละ-ให้-เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

คลิปเสนอว่า บรรดาสถานดูแลผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ น่าจะออกคู่มือการช่วยเหลือสำหรับบุคคลภายนอกว่า สิ่งใดที่ควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ เพื่อจะได้ไม่ไปผิดประเด็น

อย่างน้อยที่สุด เวลาจะไปช่วยคนอื่น ก็อย่าเห็นเขาเป็น “วัตถุ” แห่งการทำการกุศลของเราเท่านั้นก็พอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *