หนูน้อยนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์กระตุกต่อมผู้ใหญ่แบบกระเดือกแทบหลุด

เกรตรา ธันเบิร์ก: หนูน้อยนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ชาวสวีเดน
กระตุกต่อมผู้ใหญ่แบบกระเดือกแทบหลุด ด้วยวลีที่ว่า
“ปัจจุบันอาจไม่เหลืออนาคตให้คนรุ่นเราอีกต่อไปแล้ว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *