วัคซีนคุ้มกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตสำหรับผู้สูงวัย อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มเดียวป้องกันตลอดชีวิต

😊ปชส…สำหรับผู้ที่สนใจนะคะ ..😊
วัคซีนคุ้มกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตสำหรับผู้สูงวัย อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มเดียวป้องกันตลอดชีวิต

สภากาชาด (ฝั่งสวนงู)
มีบริการฉีดวัคซีน Pneunococci vaccine ป้องกันปอดบวมและติดเชื้อในกระแสเลือด สำหรับผู้สูงวัย 50 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มเดียวป้องกันตลอดชีวิต เข็มละ 2,300 บาท (เบิกไม่ได้ )
มีคนไปรับบริการมาก เดินเข้าไปติดต่อเลย วันเสาร์และวันหยุดราชการก็ทำการ (ควรโทรถามก่อน เพราะอาจขาด vaccine ที่จอดรถสะดวก ให้บอกยามว่าจะไปฉีด vaccine สถานเสาวภา )

โทร022520161-4 ต่อ132

สว. จะตายด้วยเชื้อติดในกระแสโลหิตประจำ
ควรฉีดอย่างยิ่ง
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
บริการวันทำการ
08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วันเสาร์ และวันหยุดพิเศษ 8.30-12.00 น.
วันอาทิตย์ปิดทำการ

สอบถาม 022520161-4 ต่อ 132

ราคาถูกกว่าเอกชนเกือบเท่าตัว เรียนเชิญใช้บริการค่ะ

มีบางตัวปรับราคาค่ะ
1. งูสวัด 4,750 ฿
2. ปอดบวม 2,300 ฿
3. หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 300 ฿ / 4 สายพันธุ์ 500 ฿

ค่าบริการทางการแพทย์ 50 ฿
ค่าทำบัตรสำหรับคนไข้ใหม่ 20 ฿

เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์
08.30 น. – 16.30 น.
พักกลางวัน 12.00น. – 13.00น.
วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 น. – 12.00 น. วันอาทิตย์ปิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *