ชมภาพ…ความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

https://www.isranews.org/isranews/76075-bk76075.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *