เลือกเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีกว่าเดิม

  • by

🌷🌷เลือกเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีกว่าเดิม เลือก ดร.อุไร อนันตสิน หมายเลข 3 กล้าเปลี่ยน กล้าคิด ใกล้ชิดประชาชนเพื่อกรุงเทพฯ สะดวก สบาย ขึ้น💕💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *