รพ.จุฬาฯ ให้บริการผู้สูงอายุครบวงจร

  • by

รพ.จุฬาฯ ให้บริการผู้สูงอายุครบวงจร
http://www.thaihealth.or.th/Content/37784-รพ.จุฬาฯ%20ให้บริการผู้สูงอายุครบวงจร.html

ปัจจุบัน ที่ตึก สธ.ชั้น 4 ใกล้สนามม้าอังลีดูนังค์ เปิด “คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี” ให้ผู้สูงวัยไปสมัครเป็นสมาชิกและตรวจเช็คสุขภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย หากพบความผิดปกติเรื่องใดก็จะส่งต่อให้พบแพทย์ที่ รพ.โดยตรง ไม่ต้องไปรอคิวนานกับบุคคลทั่วไป หลังจากนั้นจะตามนัดตรวจสุขภาพให้ทุกปี เริ่มไปสมัครครั้งแรกเพียงแค่ใช้บัตรประชาชน แล้วรับคิวนัดตรวจสุขภาพ ซึ่งอาจจะรอคิวเป็นเดือนแต่ระบุวันเวลาชัดเจนและคนไม่มากในวันนัด ไม่มี walkin มาเข้าคิวในวันนั้น

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/ec/old-age-care-center/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *