เราจะนำจุดแข็งของการศึกษาฟินแลนด์มาปรับปรุงกับการศึกษาไทยได้อย่างไร ????

  • by

March 10, 2018 news-town
——————————–
ดร. อุไร อนันตสิน หญิงแกร่ง
**หญิงไทย ในตาางแดน**คติประจำใจของเธอ มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาให้ครูไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอาชีพที่ได้รับการต้อนรับจากสังคมเพื่อมาพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) ร่วมกับบาทหลวง วิรัช อมรพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา เขตปทุมวัน ขอขอบพระคุณท่านทูตนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้แก่ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ข้าราชการเขตปทุมวัน ในหัวข้อ “เราจะนำจุดแข็งของการศึกษาฟินแลนด์มาปรับปรุงกับการศึกษาไทยได้อย่างไร ????”

ขอขอบคุณ ผู้เข้าสัมมนาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สละเวลาในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ดิฉันจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนี้ต่อไป

คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *