ผู้หญิงไทยในฟินแลนด์รู้สึก/พูด/คิด อย่างไรต่อสามีฟินแลนด์ และผู้ชายฟินแลนด์

  • by

การจัดประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “ผู้หญิงไทยในฟินแลนด์รู้สึก/พูด/คิด อย่างไรต่อสามีฟินแลนด์และ ผู้ชายฟินแลนด์” เพื่อให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับตัวได้ในครอบครัวและ วัฒนธรรมวิถีชีวิตของปท ฟินแลนด์ไม่เครียด ส่งผลให้ครอบครัวไม่มีปัญหาชีวิตพร้อมแนะแนวทางในการเรียนและอาชีพ

หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจมาสัมภาษณ์ด้วย ในที่นี่มีหญิงไทยที่ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพเช่นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น เรียนต่อด้วย

Nyt puhuvat thaimaalaiset naiset: tällaisia ovat suomalaiset miehet | Iltalehti
https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/4b2066e5-f83b-467f-94f1-d7cf64d4ccee_rk.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=artikkeli&utm_campaign=wh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *