นสพ. พูดถึง TWIN (Thai women Network in Finland) ช่วยผู้หญิงไทย

  • by

😊 วันนี้มี่แต่ข่าวดี ๆ ค่ะ 😊

นสพ. พูดถึง TWIN (Thai women Network in Finland) ช่วยผู้หญิงไทย ด้วยค่ะ

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ผู้หญิงไทยในฟินแลนด์รู้สึก/พูด/คิด อย่างไรต่อสามีฟินแลนด์และ ผู้ชายฟินแลนด์” เพื่อ ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับตัวได้ในครอบครัวและ วัฒนธรรมวิถีชีวิตของปท ฟินแลนด์ไม่เครียด ส่งผลให้ครอบครัวไม่มีปัญหาชีวิตพร้อมแนะแนวทางในการเรียนและอาชีพ นสพ ให้ความสนใจมาส/ภ ด้วย ในที่นี่มีหญิงไทยที่ประสพความสำเร็จในด้านอาชีพเช่นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น โอกาสในการศึกษาต่อในประเทศฟินแลนด์ การเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อ ฯ 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *