👏🏻🌷👏🏻🌷👏🏻 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับร้านอาหารญี่ปุ่นมินชูชิ 👏🏻🌷👏🏻🌷👏🏻

  • by

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับร้านอาหารญี่ปุ่นมินชูชิ …โดยคุณมินท์สาวไทยคนสวยใจดี
…ผ่านการตรวสเชคความสะอาดตามหลักสุขอนามัยของฟินแลนด์

โดยการมาตรวจไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนล่วงหน้า ตรวจเชคทุกอย่างตั้งแต่ครัว ตู้เย็นทุกตู้ ตู้เก็บของ ภาชนะ เขียงทุกอย่าง ถึงห้องน้ำฯ ผ่านหมดในครั้งเดียว ได้สัญญาลักษณ์ 😊ยิ้มแป้น มาครอบครอง

👏🏻👏🏻👏🏻👍👍👍 ..ยืนยันทั้งความสะอาด สด อร่อย ทุกวันอีกด้วย 😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *