ผู้ก่อตั้ง

ดร. อุไร อนันตสิน
Urai Anuntasin (Ph.D.)


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN)
  องค์กรสาธารณประโยชน์
  Chairman of Association of Thai Women Network In Finland (TWIN)
 • ผู้จัดการทีมฟุตบอลเปเล่-บ่อนไก่ (เยาวชน-ประชาชนทั่วไป)
  Football Manager Pele-Bonkai (Youth-General)
 • ผู้อบรมการสอบใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัย
 • ครูสอนภาษาไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน

 • 347/2 ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์/โทรสาร

 • 09 3545 4515

E-mail :

 • urai.pathumwan@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (Program of Doctor of Philosophy in Politics, Ph.D. (Politics)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (MPPM รุ่นที่ 2)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ประสบการณ์และผลงาน

 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน (29 ส.ค. 2553 – 28 ส.ค. 2557)
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
 • รองโฆษกคณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • เป็นผู้ดาเนินรายการ รอบบ้านรอบเมือง, รายการเมืองไทยวาไรตี้ ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล TCC TV, รายการ “อินไซด์บางกอก” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
 • พิธีกรภาคสนาม สารคดีสั้นเชิงข่าว, จับตาท่องเที่ยว ช่อง 7, BANGKOK NEW FOCUS โมเดิร์นไนน์ ทีวี (ช่อง 9), คุณถาม สก.กทม. ตอบ, รายการสภากทม. มีคาตอบทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ฯลฯ
 • ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น เมืองเฮลซิงกิ สาธารณะรัฐฟินแลนด์ ( 18 เมษายน 2564 )
 • ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2. กรุงเทพมหานคร ( 28 มีค 2562 )

อบรม/หลักสูตร

 • หลักสูตร “Swedish for Immigration” Borgå folkakademi Finland
 • หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร “กฎหมายมหาชน” สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” สถาบันพระปกเกล้า