เยี่ยมเยียน…สถานีโทรทัศน์ Yle

ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน….สถานีโทรทัศน์Yle..อือเล เตเว ฟินแลนด์: Yle TV )เป็นสถานีโทรทัศน์ประเทศฟินแลนด์ ดำเนินการโดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะอือเล เป็นสถานีช่องแรกและช่องที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ รายการกว่าร้อยละ 70 ของสถานีเป็นรายการประเภทสารคดี ข่าวสาร หรือรายการการศึกษา ชื่อของสถานีเรียกกันทั่วไปว่า อึกเกอเนน (Ykkönen) นอกจากนี้ยังพบว่า- ฟินแลนด์ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 จาก 169 ประเทศ ของการจัดอันดับเสรีภาพสื่อขององค์กรนักข่าว ไร้พรมแดน พ.ศ. 2550 ก่อนหน้านี้ ฟินแลนด์ได้อันดับที่ 1 ตั้งแต่เริ่มจัดอันดับฟินสมชื่อจริง […]

Read More