เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ

💪💪ดร น.ส. รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กร ต่าง ๆ 💪💪📚📚 ผลสรุปการประชุม เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทย ในต่างประเทศวันนี้ ได้ข้อสรุป การทบทวน ข้อเสนอแนะ และมาตรการ แนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต คนไทยในต่างประเทศทั้ง 5 […]

Read More

สรุประบบการศึกษาของ ฟินแลนด์ ใครมีลูกควรอ่าน / โดย ลงทุนแมน

ขอนำมาแบ่งปันค่ะสรุประบบการศึกษาของ ฟินแลนด์ ใครมีลูกควรอ่าน / โดย ลงทุนแมน https://www.blockdit.com/articles/5d5fa92b47a7b60729140570

Read More

ร่วมเสวนาเข้มเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนไทยในต่างแดน

ดร. รุ่งรัตนา เลขาสคฯ และ ดร.จิณณา สืบสายไทย จาก ทวิน และ ตัวแทนจากองค์กรทางศาสนาและสังคม พร้อม ผู้เชี่ยวชาญ พม . ร่วมเสวนาเข้มเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนไทยในต่างแดนวันนี้และพรุ่งนี้ ณ กทม. มีข้อมูลดี ๆ เราจะมาแบ่งปันกันนะคะ (27-28.8.62)

Read More

ความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือร่วมกันเชิงรุก

💪💪 ก้าวไปอีกขั้น กับความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือร่วมกันเชิงรุก ..สร้างความเข้มแข็ง ในด้านเครือข่าย ช่วยเหลือฃึงกันและกัน เพื่อชุมชนชาวไทยในฟินแลนด์มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือกัน 🙏 มีทางทางออกเมื่อเจอปัญหา 🙏 ขอบคุณองค์กรสะพานฟินแลนด์ ,คณะจากกรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI จาก ปทท คุณรุ่งนภา​ ไคโฮเนียมิ จาก ทวิน ฟินแลนด์ (ส.ค.เครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์) เข้าร่วมประชุม พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันและร่วมป้องปรามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (19.8.19) 💪💪

Read More

กต.คุยเข้มคนไทย-เสริมแกร่งชุมชนไทยเข้มแข็งในฟินแลนด์

ทุกแห่งหนเราดูแล (ข่าวจากฟินแลนด์) CR :ภาพข่าวจากเพจกรมการกงสุล กต.คุยเข้มคนไทย-เสริมแกร่งชุมชนไทยเข้มแข็งในฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยคณะจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเครือข่ายคนไทยในประเทศฟินแลนด์เกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในฟินแลนด์ ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในประเทศฟินแลนด์เป็นจำนวน 10,498 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวฟินแลนด์ และแรงงานไทยในสาขาต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 กรมการกงสุลจึงได้สนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการอบรมกฎหมายฟินแลนด์น่ารู้แก่ชุมชนไทย เพื่อให้มีความเข้าใจกฎหมายต่างๆ […]

Read More

😊 พบปะ…แลกเปลี่ยนความคิดเห็น…จับมือสร้างเครือข่าย…ความร่วมมือร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

😊พบปะ…แลกเปลี่ยนความคิดเห็น…จับมือสร้างเครือข่าย…ความร่วมมือร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในการที่จะช่วยเหลือคนไทยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ในด้านต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขให้กับคนไทยที่ประสพปัญหาในด้านต่างๆ..😊 Department of special investigation กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ ดีเอสไอ เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ https://www.dsi.go.th/

Read More