ดร อุไร อนันตสิน ลงหาเสียงในหลายพื้นที่ของเขตที่ตนเองลงสมัคร

ผลิตโดย ดร อุไร อนันตสิน เลขที่ 18/460 ถนน พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
จำนวน 1 ชุดตามวันและเวลาที่ปรากฎ ที่ส่งมาในครั้งนี้

เลือกเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีกว่าเดิม

🌷🌷เลือกเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีกว่าเดิม เลือก ดร.อุไร อนันตสิน หมายเลข 3 กล้าเปลี่ยน กล้าคิด ใกล้ชิดประชาชนเพื่อกรุงเทพฯ สะดวก สบาย ขึ้น💕💕