เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับเรา

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ มีดังนี้ สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น ก่อนบุคคลภายนอก เช่น การเข้าร่วมสัมมนา/การเข้าร่วมประชุม ฯ สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนา/เข้าร่วมประชุม/หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ สมาชิกมีสิทธิจะได้รับคำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่สมาคมฯ กำหนด สมาชิกมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่อทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สมาชิกมีสิทธิจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทางจดหมาย/ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์/หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามที่สมาคมกำหนด สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล สมาคมฯ จะช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านโดยนำโลโก้ใส่ในสื่อต่าง […]

Read More