งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

รบกวนช่วยกันแชร์นะคะ

งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำคลิปวีดีโอวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ขอรบกวนทุกท่านติดตามชมและช่วยกันเผยแพร่ค่ะ

เชิญชวนเพื่อนสมาชิกเข้าอ่านเว็บเพจ twne.eu

สวัสดีค่ะ
ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมเข้าอ่านเว็บเพจ โดยค้นหา twne.eu หรือ thai women network in europe และค้นหาข้อมูลน่าสนใจและอาจเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ โดยส่วนตัว หรือเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอาสาสมัครจิตอาสานะคะ เว็บมาสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายฯ และคณะกรรมการบริหารตั้งใจให้มีบทความสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ และยังมีข่าวสารด่วน ข่าวจากเครือข่ายฯ หรือข่าวสารที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายค่ะ

คณะผู้จัดทำและประชาสัมพันธ์ (คุณจงเจริญ ศรแก้ว “ป๊อก”) ดีใจทุกครั้งที่ได้รับปฏิกิริยาตอบรับหรือคำทักทายจากเพิ่อน ๆ ทุกคนค่ะ

UNICEF อธิบายผลร้ายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

UNICEF อธิบายผลร้ายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีต่อร่างกาย ซึ่งไม่ใช่แค่ทำให้เกิดอาการแพ้

แต่เนื่องจาก PM2.5 มีขนาดเล็กมากจึงสามารถทะลุทะลวงผ่านปอดเข้าสู่เส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งสมองและหัวใจ ทำให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง ฯลฯ

แม้กระทั่งทารกในครรภ์ที่แม่สัมผัสกับอนุภาค PM2.5 ก็จะทำให้เด็กเมื่อโตขึ้นมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ดังกล่าว และยังมีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กอีกตลอดชีวิต

PM2.5 ไม่สามารถป้องกันได้โดยการสวมหน้ากากอนามัยทั่วไป แต่ต้องใช้หน้ากากที่มีคุณสมบัติป้องกัน PM2.5 ได้เป็นพิเศษเท่านั้น

ที่มา https://twitter.com/unicef/status/1070272823762083840?s=21

รพ.จุฬาฯ ให้บริการผู้สูงอายุครบวงจร

รพ.จุฬาฯ ให้บริการผู้สูงอายุครบวงจร
http://www.thaihealth.or.th/Content/37784-รพ.จุฬาฯ%20ให้บริการผู้สูงอายุครบวงจร.html

ปัจจุบัน ที่ตึก สธ.ชั้น 4 ใกล้สนามม้าอังลีดูนังค์ เปิด “คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี” ให้ผู้สูงวัยไปสมัครเป็นสมาชิกและตรวจเช็คสุขภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย หากพบความผิดปกติเรื่องใดก็จะส่งต่อให้พบแพทย์ที่ รพ.โดยตรง ไม่ต้องไปรอคิวนานกับบุคคลทั่วไป หลังจากนั้นจะตามนัดตรวจสุขภาพให้ทุกปี เริ่มไปสมัครครั้งแรกเพียงแค่ใช้บัตรประชาชน แล้วรับคิวนัดตรวจสุขภาพ ซึ่งอาจจะรอคิวเป็นเดือนแต่ระบุวันเวลาชัดเจนและคนไม่มากในวันนัด ไม่มี walkin มาเข้าคิวในวันนั้น

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/ec/old-age-care-center/

เราจะนำจุดแข็งของการศึกษาฟินแลนด์มาปรับปรุงกับการศึกษาไทยได้อย่างไร ????

March 10, 2018 news-town
——————————–
ดร. อุไร อนันตสิน หญิงแกร่ง
**หญิงไทย ในตาางแดน**คติประจำใจของเธอ มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาให้ครูไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอาชีพที่ได้รับการต้อนรับจากสังคมเพื่อมาพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) ร่วมกับบาทหลวง วิรัช อมรพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา เขตปทุมวัน ขอขอบพระคุณท่านทูตนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้แก่ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ข้าราชการเขตปทุมวัน ในหัวข้อ “เราจะนำจุดแข็งของการศึกษาฟินแลนด์มาปรับปรุงกับการศึกษาไทยได้อย่างไร ????”

ขอขอบคุณ ผู้เข้าสัมมนาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สละเวลาในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ดิฉันจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนี้ต่อไป

คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

บริการงานกงสุล สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

#บริการงานกงสุล : https://goo.gl/VbSYwQ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ)

 • การทำหนังสือมอบอำนาจของคนต่างชาติ

 • หนังสือเดินทางไทย

 • บัตรประชาชนไทย

 • การแจ้งเกิดบุตร

 • การรับรองเอกสาร

 • การขอบันทึกสถานภาพทางการสมรส

 • การผ่อนผันทหาร

 • ลงทะเบียนคนไทย

 • หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือให้ความยินยอม

 • การแต่งงานและการหย่า

 • เอกสารรับรองความประพฤติ

 • รับรองสัญญาจ้างงาน

 • การขอหนังสือสำคัญประจำตัว

 • หนังสือรับรองเรื่องที่ดิน สำหรับคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ

 • การขอรับมรณบัตร (แจ้งการเสียชีวิตของบุคคลสัญชาติไทย)

 • การนำสัตว์เลี้ยงเข้าไทย