จิตอาสาที่ไร้เดียงสา

Cr : เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป #ว่าด้วยจิตอาสาที่ไร้เดียงสา คลิปเล็ก ๆ น่าคิด ช่อง VoiceTV21 เดือนกุมภาพันธ์ 2018 พูดถึงคำว่า Voluntourism (Volunteer + Tourism) หรือ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่องานอาสาสมัคร” ที่สร้างความสะดวกให้หนุ่มสาวจากประเทศร่ำรวยที่ต้องการหาประสบการณ์ชีวิต ทำความดีช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศทุรกันดาร หรือเป็นหลักสูตรบังคับเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ธุรกิจที่ว่านี้ก็จะจัดบริการให้แบบครบวงจรได้ทั้งงานอาสาสมัครได้ทั้งท่องเที่ยว เลยเถิดไปจนถึงเอาคนยากจนมารวมกันเป็นชุมชน เพื่อสร้างภาพรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครนี้ จะมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-win situation) ก็ว่าได้ เพราะเด็กจากโลกที่หนึ่งก็ได้ทำความดี […]

Read More