เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ

💪💪ดร น.ส. รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ เลขา ฯ สมาคม (ทวิน) ร่วมประชุม และสรุปผล การประชุมรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่าย องค์กร ต่าง ๆ 💪💪📚📚

ผลสรุปการประชุม เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทย ในต่างประเทศวันนี้ ได้ข้อสรุป การทบทวน ข้อเสนอแนะ และมาตรการ แนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต คนไทยในต่างประเทศทั้ง 5 มาตรการ ได้แก่

  1. มาตรการด้านทะเบียนและข้อมูล
  2. มาตรการการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ศักดิ์ศรี และรักษาผลประโยชน์
  3. มาตรการให้ความช่วยเหลือ
  4. มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
  5. มาตรการพัฒนากลไก การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ

หลังได้ข้อสรุปปัญหาภาพรวมและข้อเสนอแนะแล้ว ก็จะมีการส่งต่อข้อสรุปเหล่านี้ให้กับทางกระทรวง พ.ม. พิจารณาเพื่อดำเนินการเยียวยา แก้ไข และป้องกันตามที่ประชุมเสนอแนะต่อไป
จากข้อสรุปในภาพรวมของผลการประชุมวันนี้ จะช่วยทำให้ หญิงไทยรวมถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ จะได้รับรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านกฎหมาย การประกอบอาชีพ แรงงาน และการพิทักษ์สิทธิต่างๆ ของคนไทยในต่างแดน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง และข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี ด้านภาษา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการดำเนินชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุข

😊 พบปะ…แลกเปลี่ยนความคิดเห็น…จับมือสร้างเครือข่าย…ความร่วมมือร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

😊พบปะ…แลกเปลี่ยนความคิดเห็น…จับมือสร้างเครือข่าย…ความร่วมมือร่วมกันกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในการที่จะช่วยเหลือคนไทยและรับเรื่องราวร้องทุกข์ในด้านต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขให้กับคนไทยที่ประสพปัญหาในด้านต่างๆ..😊 Department of special investigation
กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ ดีเอสไอ เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ https://www.dsi.go.th/

“🌸😊 วันนี้ขอส่งดอกไม้มงคล “ดอกรวงผึ้ง” ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ขอให้มีความสุขความเจริญนะ ขอรับ 🌺💝🌺💝🌺

“รวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10…ด้วย ดอกมีสีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ อีกทั้งการผลิดอกออกมาสวยงาม อยู่ในช่วงเดือนพระราชสมภพพอดีเช่นเดียวกัน

เมื่อเสด็จฯกอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้ง…พระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า
ต้นรวงผึ้งจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทนแดด ลักษณะลำต้นแตกกิ่งต่ำ เป็นทรงพุ่มมน ออกใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ด้านหน้าใบจะเป็นสีเขียว ส่วนหลังใบเป็นสีน้ำตาลนวล มักออกดอกและติดผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
ดอกรวงผึ้ง มีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ส่งกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ำผึ้งตลอดทั้งวัน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยง 5 แฉก ติดกับโคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุก เกสรตัวผู้ไม่มีกลีบดอก จะบานได้นาน 7-10 วัน ส่วนผลของต้นรวงผึ้งมีลักษณะเป็นทรงกลม ผลแห้ง และมีขน
การขยายพันธุ์ทำได้ด้วยการตอนกิ่งและเพาะเมล็ด แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ การตอนกิ่งด้วยการควั่นกิ่งและลอกเปลือกออก จากนั้นนำดินเหนียวและกาบมะพร้าวชุบน้ำมาหุ้มแผลเอาไว้ ห่อด้วยแผ่นพลาสติกและมัดเชือกปิดมิด รดน้ำ อาจจะใช้ฮอร์โมนเร่งรากด้วย ภายใน 2-3 วัน รากจะงอกออกมา จึงค่อยตัดไปปลูกลงถุง
หากจะปลูกลงหลุม ควรปลูกในที่กลางแจ้งเพราะชอบแดดและทนแล้งได้ดี
ถือเป็นไม้มงคลที่เหมาะปลูกประดับทั้งสวนภายในบ้าน และตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะบ้านที่มีคนธาตุไฟ จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้มากยิ่งขึ้น.
Cr …ไทยรัฐ 😊