ไฟเขียวปรับเกณฑ์วีซ่าชั่วคราวระยะ 1 ปี สำหรับต่างชาติอายุ 50 ปีที่พำนักในไทยระยะยาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *