สืบสานประเพณีไทย

🙏🏻 …สืบสานประเพณีไทย… 🙏🏻

ขอบคุณ…คุณมิ้นและสามีเจ้าของร้านอาหารมินชูชิ …ที่ชวนไปทำบุญทอดกฐินวันนี้ …น้องติ๊กกี้ อารมณ์ดีชวนพูดคุยไม่หยุด ทำให้พวกเราไม่ง่วงตลอดการเดินทาง…ขอบคุณเจ้าภาพ พี่น้องญาติธรรม เจ้าถิ่นที่ตุรกุหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

🙏🏻เก็บตก…บรรยากาศทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพุทธรรมฟินแลนด์…นักร้องลูกทุ่ง น้องใหม่ใจบุญ “มด รังสิมันตุ์”ร้องเพลงตลอดจนจบการแห่ 3 รอบ ทำให้พี่ ๆ สนุกสนานจนลืมลมจับ😊

นำผลบุญมาฝาก 🙏🏻 อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ …สุขภาพแข็งแรง …ร่ำรวยค่ะ 😊😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻

บริการงานกงสุล สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

#บริการงานกงสุล : https://goo.gl/VbSYwQ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ)

 • การทำหนังสือมอบอำนาจของคนต่างชาติ

 • หนังสือเดินทางไทย

 • บัตรประชาชนไทย

 • การแจ้งเกิดบุตร

 • การรับรองเอกสาร

 • การขอบันทึกสถานภาพทางการสมรส

 • การผ่อนผันทหาร

 • ลงทะเบียนคนไทย

 • หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือให้ความยินยอม

 • การแต่งงานและการหย่า

 • เอกสารรับรองความประพฤติ

 • รับรองสัญญาจ้างงาน

 • การขอหนังสือสำคัญประจำตัว

 • หนังสือรับรองเรื่องที่ดิน สำหรับคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ

 • การขอรับมรณบัตร (แจ้งการเสียชีวิตของบุคคลสัญชาติไทย)

 • การนำสัตว์เลี้ยงเข้าไทย