สืบสานประเพณีไทย

…สืบสานประเพณีไทย… ขอบคุณ…คุณมิ้นและสามีเจ้าของร้านอาหารมินชูชิ …ที่ชวนไปทำบุญทอดกฐินวันนี้ …น้องติ๊กกี้ อารมณ์ดีชวนพูดคุยไม่หยุด ทำให้พวกเราไม่ง่วงตลอดการเดินทาง…ขอบคุณเจ้าภาพ พี่น้องญาติธรรม เจ้าถิ่นที่ตุรกุหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เก็บตก…บรรยากาศทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพุทธรรมฟินแลนด์…นักร้องลูกทุ่ง น้องใหม่ใจบุญ “มด รังสิมันตุ์”ร้องเพลงตลอดจนจบการแห่ 3 รอบ ทำให้พี่ ๆ สนุกสนานจนลืมลมจับ นำผลบุญมาฝาก อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ …สุขภาพแข็งแรง …ร่ำรวยค่ะ

Read More

บริการงานกงสุล สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

#บริการงานกงสุล : https://goo.gl/VbSYwQ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ) การทำหนังสือมอบอำนาจของคนต่างชาติ หนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย การแจ้งเกิดบุตร การรับรองเอกสาร การขอบันทึกสถานภาพทางการสมรส การผ่อนผันทหาร ลงทะเบียนคนไทย หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือให้ความยินยอม การแต่งงานและการหย่า เอกสารรับรองความประพฤติ รับรองสัญญาจ้างงาน การขอหนังสือสำคัญประจำตัว หนังสือรับรองเรื่องที่ดิน สำหรับคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ การขอรับมรณบัตร (แจ้งการเสียชีวิตของบุคคลสัญชาติไทย) การนำสัตว์เลี้ยงเข้าไทย

Read More